Viska från Backgården


SE2003202057

F: Hyreygur från Smärslid
M: Tofa från Isberga

Mf: Haleggur från Oskarslund