Frans från Kalvudden

SE2016170555

F: Galax från Gnistan
M: Fina från Smedstorp